top of page

שירים ששרתי בחושך

מחאה אמנותית נגד גירוש הפליטים במהלך 2017, כללה שירת שירי ארץ ישראל מוכרים בשינוי קל של המילים עם ׳בלאקפייס׳. הפעולה התרחשה מול בית העצמאות בתל אביב.

bottom of page