press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

שירים ששרתי בחושך

מחאה אמנותית נגד גירוש הפליטים במהלך 2017, כללה שירת שירי ארץ ישראל מוכרים בשינוי קל של המילים עם ׳בלאקפייס׳. הפעולה התרחשה מול בית העצמאות בתל אביב.