top of page

ערב חושך

 מתוך החשיכה יאיר פנס בודד, על יוצרים הקוראים תיגר על החושך והמבקשים לשפוך אור.

המופע מארח בכל פעם אומנים מתחומים שונים היוצרים מיקרו עבודות בנושא חושך.

יוצר הקונספט ואוצר: אריאל ברונז

bottom of page