top of page

מורשת

BDSM

מיצג פרפורמטיבי המשלב את הקהל ומציע להם סשן ייחודי של BDSM מורשת. הפרפורמר (העבד) מבצע רצף של פעולות מתוך עולם הBDSM, תוך רפרור טקסטואלי למסורת הישראלית, חגי ישראל והמצב הביטחוני. העבד קושר את עצמו ברצועות, מבקש מהקהל להוליך אותו, רוחץ את רגלי המשתתפים מהקהל ועוד.

המיצג משתמש בפרקטיקות מעולם המין הסדיסטי והמזוכיסטי, ומבצע ריחוק מן החשק, האינטימיות והקרבה, ע"י הגכחה של סמלים לאומיים, והצמדתם לפרקטיקה מינית הנחשבת לשנויה במחלוקת.

יצירה, בימוי וכתיבה: אריאל ברונז

ביצוע: עודד צדוק

bottom of page